fbpx

Auto in-game vltk 1 mobile và thi vấn đáp

By: Mobot

Tham gia Vấn Đáp Ngày trong Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile không chỉ giúp bạn có thêm kiến thức để hành tẩu giang hồ mà còn mang về những phần quà giá trị. Bài viết chi tiết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách tham gia và tổng hợp đáp án Vấn Đáp Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile hỗ trợ bạn trả lời các câu hỏi chính xác ( khi không xài auto của 360auto hoặc giả vờ thi để hiểu biết thêm kiến thức về vltk1 mobile).

Cách tham gia và đáp án vấn đáp Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile

I. Điều kiện tham gia hoạt động Vấn Đáp Ngày

Khung Giờ: Cả ngày.

Điều kiện tham gia:

 • Nhân vật cấp 15 trở lên.
 • Mỗi ngày tham gia tối đa 1 lần.

Phần thưởng: Vấn Đáp nhận thưởng nhiều EXP. Trả lời đúng sẽ nhận được nhiều EXP hơn trả lời sai. Trả lời đủ 10 câu bất kể đúng sai đều sẽ nhận thưởng hoàn thành.

II. Cách thức tham gia hoạt động Vấn Đáp Ngày

1. Hướng dẫn nhanh

Mở giao diện Hoạt Động > Nhấp vào Nhiệm Vụ Dã Tẩu > Vào mục Cá Nhân > Chọn Vấn Đáp Ngày > Nhấp Tham Gia.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở giao diện Hoạt Động.

Chọn Nhiệm Vụ Dã Tẩu

Bước 2: Vào mục Cá Nhân > chọn Vấn Đáp Ngày và nhấp Tham Gia.

Vào mục cá nhân > chọn Tham gia vấn đáp ngày

III. Đáp án hoạt động Vấn Đáp Ngày Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile

(ở đây đại hiệp nào cần chuẩn xác 100%, nhanh 100% thì xài auto 360auto nha – auto đáp đúng 100% ước gì được sai 1 lần :D)

Câu 1: Môn chủ Đường Môn là ai

 • Đáp án: Đường Cửu

Câu 2: Trụ trì phái Thiếu Lâm là ai

 • Đáp án: Huyền Nhân Phương Trượng

Câu 3: Chưởng môn của Thúy Yên là ai

 • Đáp án: Doãn Hàm Yên

Câu 4: Bang chủ Thiên Vương Bang

 • Đáp án: Dương Anh

Câu 5: Trang bị phẩm chất cao nhất có màu gì

 • Trả lời: Hoàng Kim

Câu 6: Số lần vận tiêu Long Môn Tiêu Cục mỗi ngày

 • Trả lời: 2

Câu 7: Cần đạt cấp bao nhiêu để có thể làm nhiệm vụ Dã Tẩu

 • Trả lời: 18

Câu 8: Cần bao nhiêu Văn Cương cùng loại để ghép thành Văn Cương cao cấp

 • Trả lời: 2

Câu Hỏi 9: Boss Hoàng Kim Cổ Bách xuất hiện ở đâu

 • Trả lời: Hoa Sơn

Câu Hỏi 10: Một tổ đội tối đa có bao nhiêu thành viên

 • Trả lời: 4 thành viên

Câu Hỏi 11: Boss Hoàng Kim Tuyền Cơ Tử xuất hiện ở đâu?

 • Trả lời: Tần Thủy Hoàng Lăng

Câu Hỏi 12: Cống hiến bang có công dụng gì

 • Trả lời: Tất cả đều đúng

Câu Hỏi 13: Tính năng Ngũ Hành Trận phải đánh bao nhiêu boss

 • Trả lời: 5

Câu Hỏi 14: Thời gian bắt đầu mở Lửa trại bang hội

 • Trả lời: 19h15

Câu Hỏi 15: Kỹ năng Dịch Cân Kinh là của môn phái nào

 • Trả lời: Thiếu Lâm

Câu Hỏi 16: Kỹ năng Tọa Vọng Vô Ngã là tuyệt học độc môn của môn phái nào

 • Trả lời: Võ Đang

Câu Hỏi 17: Theo thuyết Ngũ hành tương khắc, hệ Hỏa sẽ khắc hệ nào

 • Trả lời: Hệ Kim

Câu Hỏi 18: Theo thuyết Ngũ hành tương khắc, hệ Mộc sẽ khắc hệ nào

 • Trả lời: Hệ Thổ

Câu Hỏi 19: Theo thuyết Ngũ hành tương khắc, hệ Thủy sẽ khắc hệ nào

 • Trả lời: Hệ Hỏa

Câu Hỏi 20: Tính năng Phong Lăng Độ có mấy bến thuyền

 • Trả lời: 3 bến

Câu Hỏi 21: Cống Hiến Bang có công dụng gì

 • Trả lời: Tất cả đều đúng

Câu Hỏi 21: Tẩy điểm Tiềm Năng cần tiêu hao đạo cụ gì

 • Trả lời: Tinh Hồng Bảo Thạch

Câu Hỏi 23: Vật phẩm tăng 30 phút Luyện công ngoài thành (Tu Luyện x10)

 • Trả lời: Tu Luyện Đơn

Câu Hỏi 24: Rung Cây Tiền sẽ nhận được tài nguyên nào

 • Trả lời: Bạc

Câu Hỏi 25: Cần đặt cấp bao nhiêu để làm nhiệm vụ Dã Tẩu

 • Trả lời: 18

Câu Hỏi 26: Dùng vật phẩm gì để nhận nhiều EXP hơn khi Ủy thác rời mạng

 • Trả lời: Bạch Câu Hỏi Hoàn

Câu Hỏi 27: Mốc thưởng Năng Động tối đa trong ngày là

 • Trả lời: 100

Câu Hỏi 28: Hiệp phong luận kiếm diễn ra vào thời gian nào

 • Trả lời: Thứ năm và chủ nhật

Câu Hỏi 29: Công Thành Chiến diễn ra vào ngày nào trong tuần

 • Trả lời: Thứ 3 và thứ 7

Câu Hỏi 30: Ải cuối trong tính năng Vượt Ải là ải mấy

 • Trả lời: 10 ải

Câu Hỏi 31: Người giao nhiệm vụ mỗi Tuần với nhiều phần thưởng hấp dẫn

 • Trả lời: Dã Tẩu

Câu Hỏi 32: Mỗi ngày có bao nhiêu mốc giờ diễn ra Chiến Trường Tống Kim

 • Trả lời: 3

Câu Hỏi 33: Nhân vật đầu tiên Đại Hiệp đối thoại khi Sơ Nhập Giang Hồ

 • Trả lời: Long Ngũ

Câu Hỏi 34: Chưởng môn phái Võ Đang

 • Trả lời: Đạo Nhất Chân Nhân

Câu Hỏi 35: Lập bang cần sở hữu tín vật nào

 • Trả lời: Nhạc Vương Kiếm

Câu Hỏi 36: Vật phẩm xóa điểm PK cho nhân vật

 • Trả lời: Giấy Miễn Tội

Câu Hỏi 37: Boss Hoàng Kim Đoan Mộc Duệ xuất hiện ở đâu

 • Trả lời: Điểm Thương Sơn

Câu Hỏi 38: Theo thuyết Ngũ hành tương khắc, hệ Thổ sẽ khắc hệ nào

 • Trả lời: Hệ Thủy

Câu Hỏi 39: Boss Hoàng Kim Lam Y Y xuất hiện ở đâu?

 • Trả lời: Mạc Cao Quật

Câu Hỏi 40: Bộ trang bị cơ bản của nhân vật gồm mấy món

 • Trả lời: 10

Câu Hỏi 41: Chưởng môn Côn Lôn là vị đạo trưởng nào

 • Trả lời: Tuyền Cơ Tử

Câu Hỏi 42: Bang chủ Cái Bang là ai

 • Trả lời: Hà Nhân Ngã

Câu Hỏi 43: Theo thuyết Ngũ hành tương khắc, hệ Kim sẽ khắc hệ nào

 • Trả lời: Hệ Mộc

Câu Hỏi 44: Chưởng môn Nga Mi là ai

 • Trả lời: Thanh Hiểu Sư Thái

Câu Hỏi 45: Giáo chủ Thiên Nhẫn Giáo là ai

 • Trả lời: Hoàn Nhan Hồng Liệt

Câu Hỏi 46: Boss Hoàng Kim Chung Linh Tú xuất hiện ở đâu

 • Trả lời: Tiến Cúc Động

Câu Hỏi 47: Giáo Chủ Ngũ Độc là ai

 • Trả lời: Hắc Diện Lang Quân

Câu Hỏi 48: Chế tạo trang bị Hoàng Kim không thể thiếu nguyên liệu gì

 • Trả lời: Bổ Thiên Thạch

Câu Hỏi 49: Số lần Truy Nã Sát Thủ tối đa trong ngày

 • Trả lời: 5 lần
Auto Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile

Auto Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile

I. Lợi ích auto VLTK 1 Mobile

Tiết kiệm thời gian để làm việc khác.

Tận dụng các tính năng hữu ích trong game.

II. Cách cài đặt auto VLTK 1 Mobile

1. Hướng dẫn nhanh

Vào game VLTK 1 Mobile > chọn Thiết Lập > chọn Thiết lập chiến đấu > Thiết lập thông số theo ý muốn.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Vào game VLTK 1 Mobile, chọn Thiết lập.

chọn Thiết lập

Bước 2: Chọn mục Thiết lập chiến đấu.

Chọn mục Thiết lập chiến đấu

Chọn mục Thiết lập chiến đấu

Bước 3: Các bạn có thể thiết lập tính năng như:

– Chế độ thi triển kỹ năng: lựa chọn giữa Truyền thống và Thủ công. Hiển thị thêm Phạm vi tấn công.

Chế độ thi triển kỹ năng

– Thiết lập uống thuốc tự động: Khi sinh lực hoặc nội lực thấp hơn giá trị ngưỡng tự động uống thuốc.

Thiết lập uống thuốc tự động

– Thiết lập dùng thuốcKỹ năng tự động thi triển.

Thiết lập đuổi theo

– Thiết lập đuổi theo: Khi mục tiêu rời khỏi phạm vi tấn công có đuổi theo không.

– Thiết lập chọn mục tiêu: Chọn cấp ưu tiên mục tiêu tấn công kỹ năng.

Thiết lập mục tiêu

III. Cách kích hoạt auto VLTK 1 Mobile

1. Hướng dẫn nhanh

Vào VLTK 1 Mobile > chọn Thủ công.

2. Hướng dẫn chi tiết

Vào VLTK 1 Mobile và nhấn vào nút Thủ công kế bên nút Cưỡi ngựa.

Nhấn vào nút Thủ công

Trên các chiêu thức kỹ năng trên cần thêm một bí pháp tâm pháp võ công của bổn trang nữa sẽ trở thành thượng thừa cao thủ: Đó là AUTO VÕ LÂM TRUYỀN KỲ 1 MOBILE của 360auto, ước gì được sai 1 lần !!!

Topic đang hot: https://360auto vn/tag/toa-do-boss-da-ngoai-vltk-1-mobile/,Các loại ngựa trong Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile,https://360auto vn/tag/tra-loi-6-cau-hoi-cua-da-tau/,tọa độ boss dã ngoại vltk 1 mobile,vltk1 auto