fbpx

How to open Multi-Instance Bluestacks

By: ultrasad

Cách để mở nhiều cửa sổ game trên Bluestacks

.

You can open Multi-Instance to play more ID game Rise of Kingdoms:
(Cách mở nhiều cửa sổ giả lập Bluestacks để chơi nhiều acc Rise of Kingdoms như sau:)

Open the Multi-Instance Manager shortcut on the screen.
(Kích đúp chuột vào hình quản lý đa nhiệm trên màn hình.)

Open shortcut Multi-Instance manager at the screen.
(Kích đúp chuột vào hình quản lý đa nhiệm trên màn hình.)
.

Or go to location of Bluestacks -> Double click HD-MultiInstanceManager.exe
(Hoặc vào thư mục cài đặt ở ổ đĩa máy tính -> mở file HD-MultiInstanceManager.exe)




.

Click to “New Instance” button -> select “Fresh Instance”.
(Chọn nút “Cửa sổ mới” -> chọn kiểu tạo mới.)



.

Download game and setup new instance same the old.
(Tải game và đặt đặt cửa sổ mới như cửa sổ chơi trước đó)

.

Have fun!

Topic đang hot: HƯỚNG DẪN Multi-Instance Manager